Fra 24. august 2023 kreves det hensiktmessig opplæring før industriell bruk eller yrkesbruk av diisocyanater

MELDE DEG PÅ KURS?
Vi oppdaterer kurskalenderen vår jevnlig.
Her finner du oversikt over planlagte kurs og kurs-lokasjoner.
GÅ TIL KURSKALENDER
Previous slide
Next slide

En velfungerende sikkerhetsrådgiver hjelper virksomheten til å redusere risiko for uhell, ulykker og utilsiktede hendelser ved håndtering av farlig gods

Vi benytter oss av simulator fra Tenstar

Bruk av simulator lar oss optimalisere læringen, forbedre sikkerheten og minimalisere utslipp. Interessert i trening i simulator?

Styrker elevene

Reduserer ulykker

Reduserer utslipp

Kostnads-effektivt

SAMARBEIDSPARTNERE / KUNDER

Opplæring siden 1988

Vi er en sertifisert opplæringsvirksomhet som ble startet av Inge Eriksen i 2006, han har drevet med opplæring siden 1988.

Siden starten i 2006 har Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner vært hovedområdet for opplæring. Etter utstedt kompetansebevis er man da berettiget til å føre sertifisert arbeidsutstyr, man trenger ikke fagbrev.

Videre avholder vi kurs innen dokumentert opplæring, er godkjent av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som sikkerhetsrådgivere for ADR gods. Samt vi utfører konsulenttjenester for bygg og anleggsbransjen, som f.eks. prosjektledelse og rådgivning.

Vi holder eksamensforberedende kurs for fagbrev innen: