SRIE blir til SRE

Samme kompetanse og kunnskap - nytt navn!

Grunnet endringer i selskapets form, har vi nå endret navn fra SRIE til SRE. I forbindelse med dette har også vår logo og profil blitt utvidet.

Vi lanserer nyheten med ny nettside og instagram-konto. Alle vår kurs blir annonsert her, på facebook og instagram. Så husk og følg oss!

NYTT DIREKTENUMMER TIL INGE: 90 23 27 46

NOE DU SAVNER PÅ NETTSIDEN?

Opplæring siden 1988

Vi er en sertifisert opplæringsvirksomhet som ble startet av Inge Eriksen i 2006, han har drevet med opplæring siden 1988.

Siden starten i 2006 har Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner vært hovedområdet for opplæring. Etter utstedt kompetansebevis er man da berettiget til å føre sertifisert arbeidsutstyr, man trenger ikke fagbrev.

Videre avholder vi kurs innen dokumentert opplæring, er godkjent av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som sikkerhetsrådgivere for ADR gods. Samt vi utfører konsulenttjenester for bygg og anleggsbransjen, som f.eks. prosjektledelse og rådgivning.

Vi holder eksamensforberedende kurs for fagbrev innen:

SISTE NYTT

SAMARBEIDSPARTNERE / KUNDER